ஒருவரது ஜாதகத்தினை ஆராய்ந்து மேலும் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் ?

ஒருவரது ஜாதகத்தினை ஆராய்ந்து மேலும் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் ? இதோ…. coque iphone 2019 31970845-Wheel-of-the-zodiac-and-telescope-over-a-sky-background-Digital-illustration--Stock-Illustration   பெண்களால் ஏற்படும் ஆபத்து – தாய்மாமன் – உடற்பிணிகள் – விரோதிகள் – துன்ப துயரங்கள் – ஆயுதங்களால் காயம் – பங்காளிகளால் வரும் இன்னல் – சரீர உபாதைகள் – பொன் போன்ற உயர் பொருட்களை தண்டமாக கட்டுதல் – திருடர்களால் தொந்தரவு – நீரில் உண்டாகும் கண்டம் – விஷ ஜந்துக்களால் உண்டாகும் வியாதி – கடன் தொல்லைகள் – நியாய தீர்ப்பு வழங்குபவர்களின் சட்ட வரம்பிற்கு உட்பட்டு சிறைவாசம் மேற்கொள்ளல் – கலகம் – காரிய தடங்கல் – தன நஷ்டம் – மந்த குணம் – சந்தேகம் – தீயோர் சகவாசம் – குரூர காரியம் – போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி ,

Predict this year 2017 about your Job – Professional career – Business success

Predict this year 2017 about your Job – Professional career – Business success – Family Life – Marriage – Health – Earnings – according to your Horoscope .

Check compatibility your mobile number & e mail id for your successful life…

21   Check compatibility of your House Number . coque iphone pas cher Click here HOUSE NUMBER   Compatibility of ID NUMBER with your Date of Birth – Name suggestion according to Rasi & Star Click here ID NUMBER, Compatibility with date of birth , NAME SUGGESTION WITH RASI AND STAR   Check compatibility your mobile number for your successful life .

To Develop Positive Energy of your Body.

24Every Alphabets has their own wavelength.. coque iphone 8 Check the wavelength of your name . coque iphone en ligne Click here CHECK WAVELENGTH OF YOUR NAME   Every numeric has its own vibrating points. coque iphone xs max Check your COMPATIBILITY OF NUMBER SIGNIFICANT FOR A PERSON (more…)

Check Compatibility with your spouse …

marriageCheck Compatibility with your spouse and solve your Domestic problems without clash according to your Horoscope .

Analyze your life with Alpha – Numeric Science Astrology Technology

superThe Universal Astrologic Science University ( London ) Experts analyze your following problems with their wisdom.

  1. Get your business contract solutions according to your Horoscope to success positively. Click Here BUSINESS CONTRACTS

 

  1. Get Right solutions for your Divorce Problems according to your Horoscope. acheter coque iphone en ligne Click Here DIVORCE

(more…)