பணியில் இருந்தே நீக்கப்பட்ட அப்போலோ நர்சுகள்..என்னதான் நடக்கிறது அப்போலோவில்?